De BankGiro Loterij schenkt ruim 1,4 miljoen aan Het Concertgebouw

16 februari 2017

Tijdens het Goed Geld Gala maakte de Loterij bekend hoeveel geld zij in 2017 schenkt aan cultuur in Nederland.

Goed Geld Gala

Op 16 februari 2017 vond het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala plaats. De Loterij maakte tijdens dit gala bekend hoeveel geld zij in 2017 dankzij haar deelnemers kan schenken aan cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Dit jaar heeft de loterij een recordbedrag van ruim € 66,9 miljoen verdeeld over 66 culturele organisaties. Het gaat hierbij om zowel vaste jaarlijkse bijdragen als eenmalige schenkingen. Van ieder verkocht lot gaat de helft rechtstreeks naar deze organisaties. De toename in het beschikbare budget werd vooral veroorzaakt door een toename van het aantal loten dat gekocht wordt met een oormerk voor een specifieke organisatie.

Het Concertgebouw

Tijdens het Goed Geld Gala werd bekend dat de Loterij in 2017 een bedrag van € 1.406.539 schenkt aan Het Concertgebouw. De bijdrage van de BankGiro Loterij is bestemd voor het instandhouden van het bijzondere monument met zijn uitzonderlijke akoestiek waarbij ook de verduurzaming van het gebouw een steeds belangrijker rol speelt. Het Concertgebouw beoogt een verlaging van het energiegebruik van tenminste 40 procent te realiseren in 2018. Het Concertgebouw wordt sinds 2000 gesteund door de BankGiro Loterij.

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.