Digitale Leerlijn Muziek

© Ronald Knapp

Het Concertgebouw en 123ZING bundelen de krachten

Ruim een jaar na de lancering van de digitale muziekmethode Kazoo maakt Het Koninklijk Concertgebouw bekend dat het zijn krachten bundelt met het team achter de digitale muziekmethode 123ZING. Aanleiding voor de samenwerking is de wens om versnippering van het aanbod van muziekmethodes zoveel mogelijk te voorkomen. Het gezamenlijke doel – ieder kind weer elke week muziekles op school – staat hierbij voorop. Concreet betekent het dat de door Blink ontwikkelde modules van Kazoo – die in januari jongstleden de NOT Innovatie Award 2017 gewonnen hebben – zullen worden toegevoegd aan het aanbod van 123ZING.

Kazoo gaat op in 123ZING omdat 123ZING al bijna klaar is met de ontwikkeling van de muziekmethode en de doorontwikkeling van Kazoo nog veel tijd en geld zou kosten. Daarnaast heeft 123ZING een uitgebreid coachingsaanbod op het gebied van training en ondersteuning van scholen bij de omslag naar wekelijks muziekles.

Scholen die al hebben gekozen voor Kazoo worden in de gelegenheid gesteld om over te stappen naar 123ZING. Ook is in samenspraak met een aantal fondsen, die ruimhartig geld beschikbaar stelden voor de ontwikkeling van Kazoo, besloten dat de resterende middelen door Het Concertgebouw en 123ZING zullen worden ingezet voor het gezamenlijk coachen van leerkrachten, het organiseren van inspirerende muzikale evenementen en het inzetten van elkaars expertise en netwerken ter versterking van het muziekonderwijs op basisscholen in aanvulling op de digitale muziekmethode 123ZING.

Een proefles van de Digitale Leerlijn Muziek

 

Fondsen Digitale Leerlijn

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.