Digitale Leerlijn Muziek

© Ronald Knapp

Muziekonderwijs op de basisschool

Het Koninklijk Concertgebouw brengt muziekonderwijs terug in het klaslokaal van de basisschool. Samen met Blink, een jonge uitgeverij met een passie voor kinderen en onderwijs, ontwikkelt Het Concertgebouw Kazoo, een digitale muziekmethode voor het basisonderwijs. Met Kazoo kunnen docenten én leerlingen op eigentijdse wijze aan de slag met muziekonderwijs. De muziekmethode moet garanderen dat leerlingen gedurende tenminste acht aaneengesloten jaren weer wekelijks muziekles krijgen.

Aanleiding

De aanleiding voor de ontwikkeling van een digitale leerlijn is dat het muziekonderwijs op basisscholen de laatste tien jaar steeds verder in de knel is geraakt. Oorzaak hiervan ligt in de afname van beschikbare en eigentijdse leermiddelen, verzwaarde eisen op het gebied van taal en rekenen, en een sterke vermindering van het aantal vakleerkrachten. Ook op de Pabo bestaat al jaren nauwelijks nog aandacht voor muziekonderwijs.

Kazoo

De digitale muziekmethode Kazoo wordt door Het Concertgebouw en Blink zo ontwikkeld dat leerkrachten met relatief weinig voorbereidingstijd kinderen enthousiast kunnen maken voor muziek. Het wordt een doorlopend programma voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Proeflessen kunnen hier worden aangevraagd. Er is een thema met 5 proeflessen beschikbaar voor groep 3-4 en voor groep 7-8. Met ingang van schooljaar 2016-2017 kunnen scholen de leerlijn tegen een geringe vergoeding structureel te gaan gebruiken.

Meer info & Proeflessen aanvragen

Een proefles van de Digitale Leerlijn Muziek

Private fondsen

Kazoo wordt geheel gefinancierd door private fondsen waaronder naast Het Concertgebouw Fonds en Blink Educatie het Gieskes-Strijbis Fonds, VSBfonds, Fonds 21, VandenEnde Foundation, de Freek en Hella de Jonge Stichting en via het Prins Bernhard Cultuur Fonds het Prinsenhaven Fonds, het Bredius Fonds, het Sayers Fonds, het Willem Gehrels Muziek Fonds en het Fonds Henri Fock. Met de ontwikkeling en distributie is in deze fase in totaal 1.850.000 euro gemoeid. Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft belangeloos geadviseerd bij de totstandkoming van de samenwerking tussen Het Concertgebouw en Blink Educatie. De Brauw heeft de overeenkomst opgesteld en geadviseerd ten aanzien van het traject van gunning en de samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Kazoo? Neem dan contact op met digitaleleerlijn@concertgebouw.nl

Fondsen Digitale Leerlijn

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.