Het Concertgebouw en het coronavirus

Meest recente update: woensdag 15 september

Verplicht coronatoegangsbewijs

De op dinsdag 14 september aangekondigde maatregelen maken het mogelijk voor Het Concertgebouw om met ingang van 25 september concerten te organiseren waarbij de volledige zaalcapaciteit wordt benut. Het is daarbij verplicht dat bezoekers vanaf 13 jaar bij de ingang een coronatoegangsbewijs (bewijs van vaccinatie/testen/herstel) tonen. Er hoeft dan in het gebouw geen afstand gehouden te worden.

Geplaceerd en ongeplaceerde concerten

Veel concerten in het najaar 2021 zijn ongeplaceerd (geen vaste stoelen). Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is om zelf tijdens het bestellen een stoel te kiezen. U mag wel altijd uw drankje mee de zaal in nemen. Bij ongeplaceerde concerten kiest u zelf uw plaats in de zaal, op het balkon of op het podium. Dit betekent dat het mogelijk is dat u direct naast andere bezoekers plaats zal moeten nemen. Omdat iedereen in de zaal het coronatoegangsbewijs heeft moeten tonen, is het veilig om direct naast andere luisteraars te zitten.

Het is op dit moment nog niet duidelijk tot wanneer de hierboven geschetste situatie zal duren. Bezoekers die kaarten hebben gekocht voor concerten in de komende periode zullen op korte termijn geïnformeerd worden over de verplichting om bij de ingang een coronatoegangsbewijs (meer informatie) te tonen. Wanneer u dit bewijs niet kunt of wilt tonen, kunnen we u helaas geen toegang verlenen tot het gebouw, maar krijgt u uiteraard wel uw geld terug.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de maatregelen die in Het Concertgebouw op dit moment van kracht zijn? Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over onze coronamaatregelen.

Bekijk de coronamaatregelen

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.