Het Concertgebouw draagt bij aan Amsterdamse klimaatdoelstellingen

14 maart 2013

Achttien Amsterdamse theaters ondertekenen convenant voor duurzame theaters.

Achttien Amsterdamse theaters gaan zich inzetten om de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam te realiseren. In nauwe samenwerking met Stadsdeel Centrum is een convenant opgesteld om duurzame bedrijfsvoering te stimuleren. De partijen committeren zich de komende twee jaar aan de doelstelling om de CO2 uitstoot ieder jaar met drie procent te reduceren. Daarnaast wordt er samengewerkt aan collectieve duurzame inkoop voor bijvoorbeeld energie, afval, papier en voedsel en dranken.

Convenant
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren en Gea Zantinge (zakelijk directeur Het Concertgebouw en voorzitter van Overleg Amsterdamse Theaters) ondertekenden op 13 maart 2013 het convenant voor verduurzaming van de theaters die zich hebben verenigd in het Overleg Amsterdamse Theaters.

Verduurzaming
De ondertekening van het convenant is het startsein voor een concrete aanpak van de verduurzaming van de deelnemende theaters. Op basis van een nulmeting wordt vastgesteld welke acties er nodig zijn. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarmee de theaters aan de slag gaan en daadwerkelijk een verschil gaan maken. De deelnemers zullen regelmatig bijeenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzame technieken en innovaties. Er wordt nu een belangrijke innovatieslag gemaakt in de culturele sector; de actieve verduurzaming van gebouw en organisatie.

Overleg Amsterdam Theaters
De instellingen die het convenant voor verduurzaming van theater hebben ondertekend zijn: Amsterdam RAI, Kleine Komedie, BIMHUIS, DeLaMar Theater, Meervaart, Felix Meritis, Het Muziektheater, Jeugdtheater De Krakeling, MC Theater, Melkweg, Muziekgebouw aan het IJ, Paradiso, Theater Bellevue, Stadsschouwburg Amsterdam, De Balie, Frascati, Podium Mozaiek en Het Concertgebouw.

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.