Schenken

Muziekliefhebbers ondersteunen het fonds sinds 2001 met zeer verschillende bijdragen variërend van 20 tot 20.000 euro. Voor de laatstgenoemde categorie werden de Kringen in het leven geroepen.

Iedereen die ons steunt wordt jaarlijks uitgenodigd voor een besloten concert, een repetitie in de Grote Zaal en een kinderconcert. Al onze begunstigers ontvangen ons jaarverslag waarin wij toelichten wat er met schenkingen en legaten tot stand komt. Zo hopen we zoveel mogelijk muziekliefhebbers te betrekken bij het reilen en zeilen van Het Concertgebouw.

Uw schenking mag, indien deze de vorm heeft van een periodieke gift, altijd volledig worden afgetrokken in box 1. De eerste 5.000 euro per jaar zelfs voor 125 procent (6.250 euro). Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt de komende periode landelijk in vier stappen aangepast van 51.75% in 2019 naar 37% in 2023. De fiscale aftrek verbonden aan een schenking aan Het Concertgebouw Fonds houdt daarmee gelijke tred.

Wij bieden u hier een overzicht van de specifieke mogelijkheden betrokken te zijn bij Het Concertgebouw. Elke bijdrage is van hart welkom! U kunt daarvoor gebruik maken van rekeningnummer IBAN NL90ABNA0584741421 t.n.v. Het Concertgebouw Fonds. Om uitgenodigd te worden voor onze evenementen, volstaat een email naar fonds@concertgebouw.nl.

Ook met kleinere bijdragen kunnen wij bijzondere dingen doen en onze projecten op het gebied van muziekeducatie en renovatie realiseren.

Terug naar 'Steun ons'

Verder naar 'Redenen om bij te dragen aan Het Concertgebouw Fonds'

Verder naar 'Nalaten aan Het Concertgebouw Fonds'

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.