Aandeelhouders

Aandeelhouders zijn de pilaren onder Het Concertgebouw en dragen bij aan de versteviging van het fundament: het Endowment fonds.

Aandeelhouders
Het Koninklijk Concertgebouw is een naamloze vennootschap, een zeer uitzonderlijke rechtsvorm voor een culturele instelling. Deze structuur brengt met zich mee dat aandeelhouders bijdragen in het Eigen Vermogen van de vennootschap. Op dit moment heeft de vennootschap Oprichtersaandeelhouders en Jubileumaandeelhouders (in bezit van een Certificaat van Aandeel, uitgegeven in 2012). Aandelen worden veelal binnen een familie van generatie op generatie doorgegeven.

Muzikaal Dividend
Aandeelhouders ontvangen tot medio 2024 Muzikaal Dividend in de vorm van twee exclusieve concerten: het Dividendconcert en een Kinderconcert. Aandeelhouders genieten jaarlijks het recht van voorintekening op de series en op de losse kaartverkoop van de Eigen Programmering van Het Concertgebouw. Daarnaast worden Aandeelhouders uitgenodigd tot het bijwonen van educatieprojecten en ontvangen de Aandeelhouderscourant. Alle aandeelhouders worden jaarlijks uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hieraan is geen einddatum verbonden.

Agenda voor aandeelhouders 2021-2022

- 10e Dividendconcert op woensdag 6 oktober 2021

- Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 30 juni 2022

Aandelen
Vanaf de oprichting van Het Concertgebouw in 1888 kent het Oprichtersaandeelhouders: aandeelhouders die het particuliere initiatief van zes ondernemende muziekliefhebbers financieel steunden.

Ter ere van het 125-jarig bestaan van Het Concertgebouw werden in 2012 voor het eerst opnieuw aandelen uitgegeven, zogenaamde Jubileumaandelen. Een schenking aan Het Concertgebouw Fonds van €12.250 gaf recht op verwerving van een Certificaat van Aandeel van € 250.

Vervolgschenkingen
Vanaf 2016 bestaat de mogelijkheid als Aandeelhouder een (vervolg)schenking te doen. Onderstaande informatie is een toelichting op de diverse mogelijkheden voor een (aanvullende) jaarlijkse schenking over een periode van vijf jaar. 

Iedereen die Het Concertgebouw Fonds met een vervolgschenking versterkt, wordt de komende vijf jaar genodigd voor een besloten repetitie in de Grote Zaal en eenmalig voor een aandeelhoudersrondleiding achter de schermen.

Manieren om Het Concertgebouw te blijven steunen

  • Schenking van € 1.000 per jaar gedurende 5 jaar

Een jaarlijkse bruto schenking van € 1.000 kost, onder de huidige fiscale voorwaarden, bij een belastbaar inkomen van 49,5%, netto € 425 in 2020. Indien het inkomen belast wordt tegen 37,35%, bedragen de netto kosten van schenking € 533.

  • Verwerving van een aanvullend Jubileumaandeel, door continuering van de jaarlijkse schenking van € 2.450 gedurende 5 jaar

De schenking aan Het Concertgebouw Fond over een periode van 5 jaar bedraagt totaal € 12.250 en verwerft het recht een Certificaat van Aandeel te kopen.

In 2021 geldt een fiscale verreken-optie in box 1 tegen het tarief van 43%. Het verwerven van 1 aandeel brengt een schenking van 2.450 euro met zich mee per jaar, gedurende vijf jaar. Dat wil zeggen dat de schenking de schenker jaarlijks 1.396 euro netto kost, na fiscale aftrek van de schenking.  

Certificaat van aandeel

De schenking geeft het recht een nieuw certificaat van aandeel à € 250 te kopen in het aandelenkapitaal van Het Concertgebouw NV. De Schenker (’Schenker’) is vrij het Certificaat te stellen op naam naar keuze (’Certificaathouder’). De houder van het Certificaat kan deze schenken of nalaten aan zijn of haar kinderen of kleinkinderen. Ook kan het Jubileumaandeel na 5 jaar worden verkocht aan Het Concertgebouw Fonds voor € 250.

  •  Toetreding tot de Kringen van Het Concertgebouw Fonds

Het Concertgebouw Fonds wordt ook ondersteund door circa 250 Kringleden. Aan het lidmaatschap van de Kringen zijn aansprekende privileges verbonden, voor een volledig overzicht van de privileges: www.concertgebouw.nl/kringen

 

Informatie aanvraag

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden, maak dan gebruik van onderstaand formulier. Zodra deze door ons is ontvangen, nemen wij contact met u op. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Paula van den Bosch op 020-57 30 459 of via aandeelhouders@concertgebouw.nl

 

*
*
*
*
Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.