De Kringen

De Kringen
Als u samen met ons verantwoordelijk wilt zijn voor de toekomst van Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds begunstigt, krijgt u de gelegenheid op een persoonlijke manier betrokken te zijn bij dit muzikale topinstituut.

Een keur aan privileges
De Kringen bieden een keur aan privileges. Alle leden van de Kringen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de prestigieuze Concertgebouw Prijs tijdens het Concertgebouw Diner in de Grote Zaal. Ook kunnen alle Kringleden gebruikmaken van de Concertgebouw Servicedesk, waar een vaste contactpersoon kaarten voor hen reserveert voor concerten in Het Concertgebouw.

---

DOLF VAN GENDT KRING

Aan het lidmaatschap van de Dolf van Gendt Kring is een schenking van minimaal 25.000 euro verbonden. De donatie kan ineens of in vijf termijnen worden voldaan. Veel begunstigers maken gebruik van de mogelijkheid de schenking in een periode van vijf jaar te voldoen. Zo is de schenking fiscaal optimaal aftrekbaar. De leden van de Dolf van Gendt Kring ontmoeten elkaar met regelmaat rondom concerten. Het Concertgebouw Fonds selecteert jaarlijks een aantal gevarieerde concerten, waarvoor de leden van de Dolf van Gendt Kring worden genodigd. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd in combinatie met de overige Kringen. Zoals het prestigieuze Concertgebouw Diner. Het Concertgebouw kent periodiek een prijs toe aan musici die voor het gebouw van zeer grote betekenis zijn. De uitreiking van deze prijs vindt plaats tijdens een diner in de Grote Zaal. Maar ook voor het Début de Saison en voor de Nieuwjaarsreceptie worden alle Kringleden genodigd.

De namen van de leden van de Dolf van Gendt Kring worden vermeld op een overzicht van Kringleden in het jaarverslag.

---

JOHANNES BRAHMS KRING

Aan het lidmaatschap van de Brahms Kring is een schenking van 50.000 euro of meer verbonden. De donatie kan ineens of in vijf jaarlijkse termijnen worden voldaan. Veel begunstigers maken gebruik van laatstgenoemde mogelijkheid die de schenking fiscaal optimaal aftrekbaar doet zijn. De leden van de Johannes Brahms Kring worden door Het Concertgebouw Fonds uitgenodigd voor de mooiste concerten van het seizoen waarbij een hoog serviceniveau het bezoek veraangenaamt.

Vanzelfsprekend worden de leden van de Brahms Kring genodigd voor het prestigieuze Concertgebouw Diner. De Brahms-leden hebben toegang tot de Servicedesk voor het reserveren van kaarten en kunnen elke avond gebruikmaken van de eigen VIP-garderobe, direct bij de hoofdingang.

De namen van de leden van de Brahms Kring worden vermeld op het Eretableau bij de Spiegelzaal en in aan Het Concertgebouw Fonds gerelateerde publicaties.

---

GUSTAV MAHLER KRING

Aan het lidmaatschap van de Mahler Kring is een schenking van 100.000 euro verbonden. De donatie kan ineens of in vijf jaarlijkse termijnen worden voldaan. Veel begunstigers opteren voor de mogelijkheid de schenking in een periode van vijf jaar te voldoen. Zo is de schenking fiscaal optimaal aftrekbaar.

Mahler Kringleden worden genodigd voor een uitgelezen selectie van 7 concerten per seizoen, waarbij een zeer hoog serviceniveau de bezoeken veraangenaamt. Tijdens de pauze en na afloop wordt een besloten ontvangst georganiseerd. Op deze avonden kan van de mogelijkheid tot Valet Parking bij aankomst gebruik worden gemaakt. Elk seizoen biedt Het Concertgebouw Fonds Mahler Kringleden een exclusief diner aan in de Spiegelzaal, voorafgaande aan het concert.

Vanzelfsprekend zijn de leden van de Mahler Kring, met familie of vrienden, gewaardeerde gasten op het prestigieuze Concertgebouw Diner. Leden van de Mahler Kring hebben permanent toegang tot de Servicedesk voor het reserveren van kaarten, ook voor zeer druk bezochte concerten. Deze serviceverlening strekt zich ook internationaal uit.

De namen van de leden van de Mahler Kring worden vermeld op het Eretableau bij de Spiegelzaal en in aan Het Concertgebouw Fonds gerelateerde publicaties.

---

JOHANN SEBASTIAN BACH KRING

De Bach Kring verenigt de meest genereuze schenkers.

Aan de leden van de Johann Sebastian Bach Kring worden vanzelfsprekend alle privileges verleend die verbonden zijn aan de Gustav Mahler, Johannes Brahms en de Dolf van Gendt Kring. Daarnaast wordt de leden van de Bach Kring het exclusieve recht verleend op eigen stoelen in de Grote of de Kleine Zaal. Dit recht geldt voor alle concerten.

---

Endowment Fonds
Schenkingen in het kader van de Bach Kring worden veelal op verzoek toegevoegd aan het Endowment Fonds van Het Concertgebouw Fonds. Dit vermogen is het financiële fundament dat de toekomst van Het Concertgebouw beoogt zeker te stellen. Het rendement van het endowment wordt gebruikt om de doelstellingen te realiseren. Het vermogen zelf wordt duurzaam in stand en op peil gehouden.

Persoonlijk gesprek
Bij zeer omvangrijke schenkingen spelen persoonlijke motieven en overwegingen een onderscheidende rol. Dit in combinatie met het feit dat er voor grote schenkingen aanvullende fiscale manieren van vermogensoverdracht zijn, maakt dat een persoonlijk onderhoud de meest aangewezen weg is om de mogelijkheden te onderzoeken.

Evenementen voor Kringleden
Bekijk online het privilege-overzicht per kringlidmaatschapIn verband met de coronacrisis zijn wij op dit moment niet in de gelegenheid activiteiten te organiseren. Zodra wij de deuren weer mogen openen, worden de data voor activiteiten van Het Concertgebouw Fonds bekendgemaakt.

Formulieren periodieke schenkingen

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.