De Kringen

De Kringen
Als u samen met ons verantwoordelijk wilt zijn voor de toekomst van Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds begunstigt, krijgt u de gelegenheid op een persoonlijke manier betrokken te zijn bij dit muzikale topinstituut.

Een keur aan privileges
De Kringen bieden een keur aan privileges. Alle leden van de Kringen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de prestigieuze Concertgebouw Prijs tijdens het Concertgebouw Diner in de Grote Zaal. Ook kunnen alle Kringleden gebruik maken van de Concertgebouw Servicedesk, waar een vaste contactpersoon kaarten voor hen reserveert voor concerten in Het Concertgebouw.

---

DOLF VAN GENDT KRING
U treedt toe tot de Dolf van Gendt Kring bij een periodieke gift van € 20.000. Deze gift is over vijf jaar te spreiden: Bij een jaarlijkse gift van € 4000 kost het lidmaatschap u, na fiscale verrekening, per saldo € 1400 per jaar.

De leden van de Dolf van Gendt Kring – de jongste Kring van Het Concertgebouw Fonds werd genoemd naar de architect van het gebouw – ontmoeten elkaar gedurende het seizoen met enige regelmaat. Het Concertgebouw Fonds selecteert jaarlijks speciaal voor hen een aantal gevarieerde concerten en biedt daarbij de gelegenheid vooraf samen te dineren en achteraf iets te drinken. Ook een kinderconcert behoort tot deze jaarlijkse selectie, evenals het Début de Saison en de Nieuwjaarsreceptie.

De namen van de leden van de Dolf van Gendt Kring worden vermeld op een overzicht van begunstigers en opgenomen in voor Het Concertgebouw Fonds relevante publicaties.

---

JOHANNES BRAHMS KRING
U treedt toe tot de Johannes Brahms Kring bij een periodieke gift van € 50.000. Deze gift is over vijf jaar te spreiden: Bij een jaarlijkse gift van € 10.000 kost het lidmaatschap u, na fiscale verrekening, per saldo € 4150 per jaar.

Behalve de privileges die aan de Dolf van Gendt Kring worden verleend, ontvangen de leden van de Johannes Brahms Kring een uitnodiging voor de topconcerten van elk seizoen. Tijdens de pauze en na afloop van de concerten worden zij verwelkomd op een besloten ontvangst. Een hoog serviceniveau veraangenaamt hun bezoeken. Zo hebben de leden van de Brahms Kring een eigen garderobe en kunnen zij op de speciaal voor hen georganiseerde avonden gebruik maken van de valet parking bij aankomst.

De namen van de leden van de Johannes Brahms Kring worden vermeld op het Eretableau bij de Spiegelzaal en in publicaties van Het Concertgebouw Fonds.

---

GUSTAV MAHLER KRING
U treedt toe tot de Gustav Mahler Kring bij een periodieke gift van € 100.000. Deze gift is over vijf jaar te spreiden: Bij een jaarlijkse gift van € 20.000 kost het lidmaatschap u, na fiscale verrekening, per saldo € 8950 per jaar.

De leden van de Gustav Mahler Kring ontvangen alle privileges van de Dolf van Gendt Kring en de Johannes Brahms Kring. Daarnaast worden de leden van de Mahler Kring op zeer persoonlijke wijze nader betrokken bij Het Concertgebouw. Hun privileges onderscheiden zich door exclusiviteit en afstemming op persoonlijke wensen. Leden van de Gustav Mahler Kring worden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met solisten, musici en dirigenten. Voor de uitreiking van de prestigieuze Concertgebouw Prijs tijdens Het Concertgebouw Diner in de Grote Zaal kunnen de leden van de Gustav Mahler Kring familie of vrienden uitnodigen.

De namen van de leden van de Gustav Mahler Kring worden vermeld op het Eretableau bij de Spiegelzaal en in publicaties van Het Concertgebouw Fonds. Leden van de Gustav Mahler Kring hebben exclusief toegang tot de Internationale Servicedesk voor het reserveren van kaarten voor concerten in het buitenland.

---

JOHANN SEBASTIAN BACH KRING
De Bach Kring verenigt de meest genereuze schenkers.

Aan de leden van de Johann Sebastian Bach Kring worden vanzelfsprekend alle privileges verleend die verbonden zijn aan de Gustav Mahler, Johannes Brahms en de Dolf van Gendt Kring. Daarnaast wordt de leden van de Bach Kring het exclusieve recht verleend op eigen stoelen in de Grote of de Kleine Zaal. Dit recht geldt voor alle concerten.

---

Endowment Fonds
Schenkingen in het kader van de Bach Kring worden veelal op verzoek toegevoegd aan het Endowment Fonds van Het Concertgebouw Fonds. Dit vermogen is het financiële fundament dat de toekomst van Het Concertgebouw beoogt zeker te stellen. Het rendement van het endowment wordt gebruikt om de doelstellingen te realiseren. Het vermogen zelf wordt duurzaam in stand en op peil gehouden.

Persoonlijk gesprek
Bij zeer omvangrijke schenkingen spelen persoonlijke motieven en overwegingen een onderscheidende rol. Dit in combinatie met het feit dat er voor zeer grote schenkingen aanvullende fiscale manieren van vermogensoverdracht zijn, maakt dat een persoonlijk onderhoud de meest aangewezen weg is om de mogelijkheden te onderzoeken.

Evenementen voor Kringleden
Bekijk online het boekje Evenementen voor Kringleden in seizoen 2017-2018 en het privilege-overzicht per kringlidmaatschap.

Formulieren periodieke schenkingen

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.