Fonds op Naam

Fonds op Naam
Met een Fonds op Naam draagt u op een heel persoonlijke wijze bij aan de toekomst van Het Concertgebouw. Met een Fonds op Naam kunt u een familienaam in stand houden of een dierbare eren. En u kunt met een Fonds op Naam een specifieke bestemming voor uw bijdrage kiezen en zo bijvoorbeeld de geweldige traditie van Strijkkwartetten in de Kleine Zaal ondersteunen, Masterclasses mogelijk maken voor jonge musici, muziekeducatie aan jonge kinderen bieden, of bijdragen aan de Matthäus-Passiontraditie. Ook kunt u bijvoorbeeld de muziek van Bach in het algemeen als doelstelling voor uw fonds opnemen. Op deze manier is het mogelijk op een heel persoonlijke manier richting te geven aan uw bijdrage. Het Concertgebouw Fonds kent een groeiend aantal Fondsen op Naam. Naast individuele begunstigers bestemmen in toenemende mate meerdere begunstigers gezamenlijk hun donatie voor een specifiek onderdeel van de Programmering.

In 2016 werd door vijf families het Classic Pop Fonds bijeengebracht waarvan de doelstelling luidt: door middel van het organiseren van popconcerten in Het Concertgebouw de relevantie van het gebouw behouden en vergroten, het publiek verbreden en generaties onderling verbinden met kwalitatief hoogwaardige popmuziek die in Het Concertgebouw goed tot zijn recht komt. Het Fonds beoogt popconcerten te realiseren met een voorkeur voor akoestische en ‘classic’ pop.

Kort geleden ging het nieuwste initiatief van Het Concertgebouw Fonds van start: het Wereldberoemde Symfonieorkesten Fonds. Door toenemende kosten verbonden aan het reizen van de internationale toporkesten  en het bereiken van de voor Nederland maximaal haalbare toegangsprijzen dreigt Het Concertgebouw de internationaal vermaarde orkesten niet meer te kunnen uitnodigen naar Amsterdam te komen. Dit Fonds op Naam, gevormd door thans negen particuliere schenkers, is erop gericht de gelijknamige serie binnen de Eigen Programmering van Het Concertgebouw, toekomstbestendig te doen zijn.

Eretableau
Een Fonds op Naam wordt desgewenst permanent vermeld op het Eretableau van de Gustav Mahler Kring bij de Spiegelzaal. U kunt een Fonds op Naam instellen door middel van een schenking of een legaat van minimaal honderdduizend euro.

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.