Nalaten

Muzikale nalatenschap
De meest toekomstgerichte, en voor velen mooiste manier om Het Concertgebouw en zijn muzikale tradities door te geven, is het opnemen van Het Concertgebouw Fonds in de nalatenschap. Elk legaat is meer dan welkom en helpt alles wat zo kenmerkend is aan Het Concertgebouw in stand te houden. Door een testament op te stellen, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als de muziek in Het Concertgebouw u dierbaar is, en u het belangrijk vindt dat deze traditie behouden blijft, is het misschien een idee om Het Concertgebouw Fonds te begunstigen via uw testament. Dat kan op verschillende manieren: 

  • Legaat
    Een legaat is een in uw testament omschreven gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap.
  • (Mede-)erfgenaam
    Het Concertgebouw Fonds kan ook tot mede-erfgenaam of erfgenaam worden benoemd, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en andere Goede Doelen.
  • Persoonlijke wensen
    Wij helpen u graag bij het formuleren van uw ideeën. Ook erfstellingen onder voorwaarden, zodat uw persoonlijke wensen kunnen worden gerealiseerd, behoren tot de mogelijkheden. Een regelmatig voorkomende wens is het in het leven roepen van een Fonds op Naam. Het Concertgebouw Fonds heeft inmiddels 14 particuliere fondsen, onder meer ten behoeve van muziekeducatie, muziek voor gehandicapte kinderen, compositieopdrachten, jonge dirigenten, en ter ondersteuning van concerten in de Kleine Zaal.

De Toegift
Indien u een legaat wilt bestemmen voor Het Concertgebouw Fonds, nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de activiteiten van de Toegift. Dit groeiende gezelschap muziekliefhebbers wordt verbonden door het voornemen Het Concertgebouw Fonds een plaats te geven in het testament. Door eenvoudig kenbaar te maken dat u dit voornemen heeft, wordt u lid van de Toegift en uitgenodigd voor de activiteiten die in dat verband worden georganiseerd. Van onze kant betrekken wij u graag, uit dankbaarheid en waardering voor uw toekomstige ondersteuning. De Toegift is geheel gebaseerd op vertrouwen. U hoeft niets te overleggen om te genieten van de voordelen die deelname aan de Toegift met zich meebrengt.

Het Concertgebouw Fonds biedt de mogelijkheid van eervolle vermelding voor postume schenkers. Met deze vermelding wordt de betekenis van de gift voor altijd vastgelegd en blijft de naam van de schenker(s) verbonden met de geschiedenis van het gebouw.

Familie en erfgenamen worden vanzelfsprekend betrokken bij de invulling van de doelstelling en de manier waarop zij in de toekomst betrokken zijn bij Het Concertgebouw; samen wordt geinvesteerd in een duurzame relatie, waarbij muziek een verbindende rol speelt.

Lees over de Toegift van Anno de Boer

Lees over de Toegift van Frans Picavet

Activiteiten
Elk seizoen organiseren wij voor aangeslotenen bij de Toegift een aantal besloten activiteiten. Zo hopen wij hen te mogen betrekken bij en te informeren over het reilen en zeilen van Het Concertgebouw. Op 24 augustus 2021 vieren we de Verjaardag van de Kleine Zaal met een feestelijk concert van het Dudok Quartet Amsterdam en met sopraan Elisabeth Hetherington.

Fiscale aspecten
Het Concertgebouw Fonds is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven. Het Concertgebouw Fonds is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Professionals
Aan Het Concertgebouw Fonds zijn professionals verbonden die met u in gesprek kunnen gaan, zoals ook in de brochure Muziek in uw testament. 

Bekijk brochure: Muziek in uw testament

Naar Steun ons

Naar Schenken aan Het Concertgebouw Fonds

Contact opnemen

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.