Contact Het Concertgebouw Fonds

Wij helpen u graag
Wij bespreken graag met u hoe wij invulling kunnen geven aan de door u gewenste vorm van financiële ondersteuning van Het Concertgebouw Fonds. Een overzicht van de begunstigers van Het Concertgebouw Fonds sturen wij u desgevraagd graag toe.

Contact
Ga naar het formulier om meer informatie aan te vragen of neem contact op met Het Concertgebouw Fonds:

Jolien Schuerveld Schrijver, Directeur Het Concertgebouw Fonds
j.schuerveld@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 12 / 06 178 080 18

Paula van den Bosch, Directie-assistent
p.vandenbosch@concertgebouw.nl / aandeelhouders@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 59

Jet Peters, Relatiemanager Kringleden
j.peters@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 65

Floor de Wit, Relatiemanager Fondsen
f.dewit@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 05 45

Nadina Dekkers, medewerker / stagiaire HCF
N.Dekkers@concertgebouw.nl
020 5730 430

Het Concertgebouw Fonds
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
fonds@concertgebouw.nl
RSIN 809609150
IBAN NL90ABNA0584741421

Het Concertgebouw Fonds heeft de status Erkend Goed Doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

Verhalen uit de zalen
Al geruime tijd vraagt Het Concertgebouw Fonds zijn donateurs te verhalen over hun ervaringen in de Grote en Kleine Zaal. En ook hun persoonlijke motief toe te lichten voor het ondersteunen van het fonds door middel van een schenking of een legaat. Wie zijn de schenkers die in de voetsporen stapten van de particulieren die met eigen middelen Het Concertgebouw lieten bouwen?

Ter gelegenheid van het 130-jarig jubileum van Het Concertgebouw hebben we het boek 1888 - 2018 – 13 decennia door de ogen van het publiek uitgegeven. De muziekliefhebbers die Het Concertgebouw sinds de opening bezochten krijgen hierin een gezicht, door de prachtige foto’s die wij vonden in verschillende archieven en door de optekening van hun persoonlijke verhalen. Hun getuigenissen benadrukken hoe belangrijk het is om deze traditie door te trekken naar volgende generaties. Het jubileumboek, met naast deze twee interviews nog elf andere, is voor 10 euro te koop aan de kassa en Vriendenbalie van Het Concertgebouw.

Privacy

Bekijk het privacybeleid van Het Concertgebouw Fonds op onze website.

Klachtenprocedure

Het Concertgebouw Fonds is voor de inkomsten volledig afhankelijk van de resultaten van de eigen wervingsactiviteiten onder particulieren en particuliere organisaties. Een goede communicatie met deze doelgroepen is dus van groot belang.
Het fonds heeft een procedure vastgesteld die in het geval van klachten gevolgd zal worden. Bij eventuele klachten zal, desgevraagd, een afschrift van de procedure aan belanghebbende ter beschikking worden gesteld.

Klachten over Het Concertgebouw Fonds kunnen schriftelijk worden ingediend bij het fonds, ter attentie van de directeur, mevrouw J.M.G. Schuerveld Schrijver.

Het Concertgebouw Fonds
T.a.v. mevrouw J.M.G. Schuerveld Schrijver
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
fonds@concertgebouw.nl

De klachten worden per omgaande gemeld aan de voorzitter van het bestuur, onder wiens verantwoordelijkheid er binnen 14 dagen een schriftelijk antwoord wordt verzonden naar de klager.
U kunt de volledige klachtenprocedure hier lezen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 Het Concertgebouw Fonds
Jaarverslag 2018
Het Concertgebouw Fonds
Jaarverslag 2017 Het Concertgebouw Fonds
Jaarverslag 2016
 Het Concertgebouw Fonds
Jaarverslag 2015
 Het Concertgebouw Fonds
Jaarverslag 2014
Het Concertgebouw Fonds
Jaarverslag 2013
Het Concertgebouw Fonds

Meer informatie

*
*
*
Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.