Welke fiscale voordelen brengt uw gift of legaat?

Maria Callas © Ben van Meerendonk

Fiscaal aftrekbaar

Het Concertgebouw Fonds biedt u de keuze uit verschillende vormen van schenking. Maar welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. Omdat Het Concertgebouw Fonds door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt gerekend tot de Culturele Goede Doelen, is de fiscale aftrekbaarheid voor u optimaal.

Incidentele of periodieke gift

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen aan Het Concertgebouw Fonds, mag u deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een plafond van tien procent van het gezamenlijke inkomen. Met een schenking die u doet over een periode van vijf jaar, in gelijke delen, maakt u optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de fiscus biedt. Het bedrag dat u schenkt is zo zonder plafond fiscaal aftrekbaar. Voor veel begunstigers betekent dit een fiscaal voordeel van 42 of 52 procent van de donatie. Een schenking die gespreid wordt over vijf kalenderjaren, wordt een periodieke gift genoemd. Er wordt geen schenkbelasting geheven over giften die het fonds ontvangt.

Legaat of erfstelling

Het Concertgebouw Fonds is eveneens geheel vrijgesteld van erfbelasting, waardoor de verkrijging uit een legaat of erfstelling geheel ten goede kan komen aan de doelstelling.

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.