Zaal: Rangen & Plattegronden

Neem alvast een kijkje in de Grote Zaal

Zaalindeling

De rangindeling van de Grote en Kleine Zaal is per concert verschillend. Zo zijn bij concerten in de Grote Zaal met een vocaal karakter de plaatsen op het Podium tweede rang. En voor pianorecitals worden Podium Noord en een deel van de Voorzaal Noord als tweede rang aangemerkt. Per concert ziet u de precieze rangindeling in het bestelproces onder 'Kies uw stoelen'. Het algemene stoelenplan van de Kleine en Grote Zaal vindt u hieronder.

Beperkt zicht

Er is een aantal plaatsen met beperkt zicht, en een aantal plaatsen met zeer beperkt zicht. Deze plaatsen vindt u ook per concert in het bestelproces onder 'Kies uw stoelen'.

Zaalplattegronden

Algemene plattegrond Het Concertgebouw

Een overzicht van de locaties van onder andere de foyers, de toiletten en de Koor- en Spiegelzaal vindt u op de uitgebreide algemene plattegrond van Het Concertgebouw.

© Hans Roggen

Wij raden u aan om uw concertkaarten te bestellen via een andere browser. Gebruik hiervoor Chrome, Firefox, Safari, Edge of Internet Explorer versie 10 of hoger.