Home
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Contact Het Concertgebouw Fonds

Wij bespreken graag met u hoe wij invulling kunnen geven aan de door u gewenste vorm van financiële ondersteuning van Het Concertgebouw Fonds. Een overzicht van de begunstigers van Het Concertgebouw Fonds sturen wij u desgevraagd graag toe.

Contact
Vraag via het formulier onderaan deze pagina meer informatie op of neem contact op met Het Concertgebouw Fonds:

Eline Danker

Eline Danker, Directeur Het Concertgebouw Fonds
e.danker@concertgebouw.nl

telefoon (020) 573 04 07 / 06 542 665 68

Jeroen Bakker

Jeroen Bakker, Relatiemanager Fondsen
j.bakker@concertgebouw.nl

telefoon (020) 573 05 45

Paula van den Bosch, Directie-assistent
p.vandenbosch@concertgebouw.nl / aandeelhouders@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 59


Nadina Dekkers

Nadina Dekkers, Medewerker Fondsenwerving en Sponsoring
n.dekkers@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 30

Jet Peters

Jet Peters, Relatiemanager Kringleden en Fondsen op Naam
j.peters@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 65

Milou de Rooij

Milou de Rooij, Projectmanager en bestuurssecretaris
m.derooij@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 01


Jolien

Jolien Schuerveld Schrijver, De Toegift
j.schuerveld@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 12 / 06 178 080 18

Het Concertgebouw Fonds
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
fonds@concertgebouw.nl
RSIN 809609150
IBAN NL90ABNA0584741421

Het Concertgebouw Fonds heeft de status Erkend Goed Doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Publicaties

Verhalen uit de zalen
Al geruime tijd vraagt Het Concertgebouw Fonds zijn donateurs te verhalen over hun ervaringen in de Grote en Kleine Zaal. En ook hun persoonlijke motief toe te lichten voor het ondersteunen van het fonds door middel van een schenking of een legaat. Wie zijn de schenkers die in de voetsporen stapten van de particulieren die met eigen middelen Het Concertgebouw lieten bouwen?

Ter gelegenheid van het 130-jarig jubileum van Het Concertgebouw hebben we het boek 1888 - 2018 – 13 decennia door de ogen van het publiek uitgegeven. De muziekliefhebbers die Het Concertgebouw sinds de opening bezochten krijgen hierin een gezicht, door de prachtige foto’s die wij vonden in verschillende archieven en door de optekening van hun persoonlijke verhalen. Hun getuigenissen benadrukken hoe belangrijk het is om deze traditie door te trekken naar volgende generaties. Het jubileumboek, met naast deze twee interviews nog elf andere, is voor € 10 te koop aan de kassa en Vriendenbalie van Het Concertgebouw.

Privacy

Bekijk het privacybeleid van Het Concertgebouw Fonds.

Klachtenprocedure

Het Concertgebouw Fonds is voor de inkomsten volledig afhankelijk van de resultaten van de eigen wervingsactiviteiten onder particulieren en particuliere organisaties. Een goede communicatie met deze doelgroepen is dus van groot belang.
Het fonds heeft een procedure vastgesteld die in het geval van klachten gevolgd zal worden. Bij eventuele klachten zal, desgevraagd, een afschrift van de procedure aan belanghebbende ter beschikking worden gesteld.

Klachten over Het Concertgebouw Fonds kunnen schriftelijk worden ingediend bij het fonds, ter attentie van de directeur, mevrouw Eline Danker.

Het Concertgebouw Fonds
T.a.v. mevrouw Eline Danker
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
fonds@concertgebouw.nl

De klachten worden per omgaande gemeld aan de voorzitter van het bestuur, onder wiens verantwoordelijkheid er binnen 14 dagen een schriftelijk antwoord wordt verzonden naar de klager.
Lees ook de volledige klachtenprocedure.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Het Concertgebouw Fonds houdt zich aan de strenge kwaliteitseisen voor fondsenwerving van het CBF, de toezichthouder voor goede doelen. Daarom mogen wij het keurmerk voor goede doelen - de zogenoemde Erkenning van het CBF - voeren.

In het CBF-Erkenningspaspoort wordt op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel getoond. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van onze organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. U kunt ons CBF-Erkenningspaspoort hier bekijken.

Uw aanvraag is verstuurd. We nemen op korte termijn contact met u op.
  • Privacy

  • Klachtenprocedure

  • Schenkovereenkomsten