Home
 1. Zoeken
 2. Concerten
 3. Menu
 4. Inloggen

Privacy Policy

Het Concertgebouw wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Het Concertgebouw neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Het Concertgebouw NV en Het Concertgebouw Fonds hebben ieder een eigen Privacybeleid:

Privacybeleid Het Concertgebouw NV

Met welk doel verwerkt Het Concertgebouw mijn persoonsgegevens?
Het Concertgebouw – en indien van toepassing de partner die het concert dat u heeft bezocht in Het Concertgebouw heeft georganiseerd – gebruikt de door u bij aankoop aan de kassa, via de telefoon of de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de organisatie van een evenement;
 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
 • het aanmaken en onderhouden van uw Concertgebouw account;
 • het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines;
 • om u gericht te kunnen informeren over nieuws over Het Concertgebouw, interessante aanbiedingen en producten of diensten (tenzij u zich hier actief voor heeft uitgeschreven);
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het analyseren van uw gegevens op onze website en externe websites zoals social media platforms om advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren.

Het Concertgebouw is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als u via social media contact opneemt met Het Concertgebouw, verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden;
 • Om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media pagina van Het Concertgebouw. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Wanneer u akkoord gaat met deze Privacy Policy, kunnen wij u via sociale netwerken zoals Facebook of het Google Display Netwerk op basis van uw e-mailadres gerichte advertenties tonen. U kunt u voor deze dienst afmelden door een email te sturen naar contact@concertgebouw.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Het Concertgebouw van mij?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door Het Concertgebouw?
Het Concertgebouw bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u in het huidige seizoen en de 4 voorgaande seizoenen (een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni in het daarop volgende jaar) geen bezoek heeft gebracht aan Het Concertgebouw of anderszins een product of dienst van Het Concertgebouw heeft afgenomen, wordt de ontvangen informatie geanonimiseerd in onze systemen. Deze gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming draagt Het Concertgebouw zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen onrechtmatige verwerking.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, me wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen heb over de Privacy Policy?
U heeft het recht Het Concertgebouw te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via contact@concertgebouw.nl. Het Concertgebouw reageert binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. In geval van een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van persoonsgegevens, streeft Het Concertgebouw er naar dit binnen 14 werkdagen uit te voeren.

Ook wanneer u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacy beleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via contact@concertgebouw.nl. Daarnaast kunt u zich in iedere email van Het Concertgebouw via een link onderaan het emailbericht afmelden voor het ontvangen van nieuwsberichten.

Gebruikt Het Concertgebouw cookies, en zo ja, waarvoor?
Op deze pagina vindt u de Cookieverklaring van Het Concertgebouw. Desgewenst kunt u op deze pagina uw huidige cookieinstellingen wijzigen.

Kan Het Concertgebouw de Privacy Policy wijzigen?
Ja, Het Concertgebouw behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.

Google Analytics 4
We gebruiken Google Analytics 4 als onze gekozen analytische oplossing. Om de nadruk te leggen op privacy, wordt de data in GA geanonimiseerd, inclusief IP-adressen. Deze anonimisering zorgt ervoor dat individuele gebruikersidentiteiten worden beschermd, in lijn met onze toewijding om de privacy van gebruikers te waarborgen en te voldoen aan de normen voor gegevensbescherming.

Google Consent Mode en Google EU User Consent Policy Compliance
Om de privacy van gebruikers te verbeteren en meer controle te bieden over gegevensvoorkeuren, hebben we Google Consent Mode geïmplementeerd. Dit stelt ons in staat om gebruikerservaringen aan te passen op basis van hun toestemmingskeuzes, waardoor onze website in lijn is met het Google EU-gebruikersinstemmingsbeleid en individuele voorkeuren respecteert voor gegevensverzameling en verwerking bij het gebruik van een van Googles producten en diensten.

Voor Google Consent Mode V2 zijn vier parameters geïmplementeerd om te signaleren voor advertentie- en analytische cookies. Deze parameters worden ingesteld om te bepalen hoe de tags zich gedragen en of cookies kunnen worden geplaatst voor analyse en advertenties, evenals het beheersen van de vraag of gebruikersgegevens naar Google kunnen worden gestuurd voor advertentiedoeleinden en gepersonaliseerde advertenties (remarketing). Deze parameters worden alleen ingesteld op basis van de volgende toestemmingskeuze door de gebruiker:

Parameter

Beschrijving

Consent categorie

analytics_storage

Maakt opslag mogelijk, zoals cookies (web) of apparaatidentificatoren (apps), gerelateerd aan analyse, bijvoorbeeld bezoekduur.

Analytics

ad_storage

Maakt opslag mogelijk, zoals cookies (web) of apparaatidentificatoren (apps), gerelateerd aan advertenties.

Marketing

ad_user_data

Stelt toestemming in voor het verzenden van gebruikersgegevens naar Google voor online advertentiedoeleinden.

Marketing

ad_personalization

Stelt toestemming in voor gepersonaliseerde advertenties.

Marketing

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 maart 2024.

---

Privacybeleid Het Concertgebouw Fonds

Het Concertgebouw Fonds wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom registreren en verwerken wij in bepaalde gevallen uw gegevens. Het Concertgebouw Fonds neemt uw privacy serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig, en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Voor informatie omtrent het gebruik van uw gegevens als bezoeker van Het Concertgebouw NV verwijzen wij naar de Privacy Policy van Het Concertgebouw NV. Hieronder vindt u de Privacy Policy van Het Concertgebouw Fonds:

Met welk doel verwerkt Het Concertgebouw Fonds mijn persoonsgegevens?
Het Concertgebouw Fonds gebruikt de persoonsgegevens die u ons verstrekt via een schenkovereenkomst, een telefonisch gesprek of persoonlijke ontmoeting, of via de website voor de volgende doeleinden:

 • het uitnodigen voor speciale evenementen voor (potentiële) begunstigers;
 • het sturen van betalingsverzoeken in verband met uw schenking;
 • het versturen van correspondentie in relatie tot uw schenking of aandeel;
 • om u gericht te kunnen informeren over nieuws over Het Concertgebouw c.q. Het Concertgebouw Fonds;
 • voor de volledige administratie van uw gifthistorie met Het Concertgebouw Fonds;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Het Concertgebouw Fonds van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Het Concertgebouw Fonds van mij?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, overeengekomen donatie enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door Het Concertgebouw Fonds?
Het Concertgebouw Fonds bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens die verkregen zijn voor de uitvoering van een schenkovereenkomst, zullen gedurende 7 jaar bewaard worden op grond van fiscale wet- en regelgeving.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen in de AVG draagt Het Concertgebouw NV, in opdracht van het fonds, zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen onrechtmatige verwerking.

Gebruikt Het Concertgebouw NV cookies en zo ja, waarvoor?
Op deze pagina vindt u de Cookieverklaring van Het Concertgebouw. Desgewenst kunt u op deze pagina uw huidige cookieinstellingen wijzigen. Het Concertgebouw Fonds maakt geen gebruik van de uit cookies verkregen informatie.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of andere vragen heb over het gevoerde privacy beleid en deze Privacy Policy?
U heeft het recht Het Concertgebouw Fonds te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via fonds@concertgebouw.nl. Het Concertgebouw Fonds reageert binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. In geval van een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van persoonsgegevens, streeft Het Concertgebouw ernaar dit binnen veertien werkdagen uit te voeren.

Ook wanneer u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacy Policy en ons privacy beleid, het gebruik van uw persoonsgegevens of onze uitnodigingen niet langer wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via fonds@concertgebouw.nl.

Kan Het Concertgebouw Fonds zijn Privacy Policy wijzigen?
Ja, Het Concertgebouw Fonds behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. De actuele Privacy Policy van Het Concertgebouw Fonds vindt u op https://www.concertgebouw.nl/privacy-policy.