Home
 1. Zoeken
 2. Concerten
 3. Menu
 4. Inloggen
1963 Yehudi and Hephsiba Menuhin

Nalaten & De Toegift

De mogelijkheden om Het Concertgebouw Fonds op te nemen in uw nalatenschap

Muzikale nalatenschap

De meest toekomstgerichte, en voor velen mooiste manier om Het Concertgebouw en zijn muzikale tradities door te geven, is het opnemen van Het Concertgebouw Fonds in de nalatenschap. Nalaten helpt alles wat zo kenmerkend is aan Het Concertgebouw in stand te houden. Door een testament op te stellen, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als de muziek in Het Concertgebouw u dierbaar is, en u het belangrijk vindt dat deze traditie behouden blijft, is het misschien een idee om Het Concertgebouw Fonds te begunstigen via uw testament. Wij helpen u graag bij het formuleren van uw ideeën. Dat kan op verschillende manieren:

 • Legaat
  Een legaat is een in uw testament omschreven gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap.
 • (Mede-)erfgenaam
  Het Concertgebouw Fonds kan ook tot mede-erfgenaam of erfgenaam worden benoemd, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en andere Goede Doelen.
 • Fonds op Naam
  Ook erfstellingen onder voorwaarden, zodat uw persoonlijke wensen kunnen worden gerealiseerd, behoren tot de mogelijkheden. Een regelmatig voorkomende wens is het in het leven roepen van een Fonds op Naam. Het Concertgebouw Fonds heeft inmiddels 28 particuliere fondsen, onder meer ten behoeve van muziekeducatie, compositieopdrachten, toegankelijkheid, en ter ondersteuning van specifieke concertseries zoals de Wereldberoemde Symfonieorkesten.

Privileges en activiteiten

Indien u wilt nalaten aan Het Concertgebouw Fonds, nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de activiteiten van de Toegift. Dit groeiende gezelschap muziekliefhebbers wordt verbonden door het voornemen Het Concertgebouw Fonds een plaats te geven in het testament. Door eenvoudig kenbaar te maken dat u dit voornemen heeft, wordt u lid van de Toegift en uitgenodigd voor de activiteiten die in dat verband worden georganiseerd. Van onze kant betrekken wij u graag, uit dankbaarheid en waardering voor uw toekomstige ondersteuning. De Toegift is geheel gebaseerd op vertrouwen. U hoeft niets te overleggen om te genieten van de voordelen die deelname aan de Toegift met zich mee brengt.

Fiscale aspecten

Het Concertgebouw Fonds is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven. Het Concertgebouw Fonds is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Elk seizoen organiseren wij voor aangeslotenen bij de Toegift een aantal besloten activiteiten. Zo hopen wij hen te mogen betrekken bij en te informeren over het reilen en zeilen van Het Concertgebouw.

Het Concertgebouw Fonds biedt de mogelijkheid van eervolle vermelding, in de historische hoofdentree, voor postume schenkers. Met deze vermelding wordt de betekenis van de gift voor altijd vastgelegd en blijft de naam van de schenker(s) verbonden met de geschiedenis van het gebouw.

Familie en erfgenamen worden vanzelfsprekend betrokken bij de invulling van de doelstelling en de manier waarop zij in de toekomst betrokken zijn bij Het Concertgebouw; samen wordt geïnvesteerd in een duurzame relatie, waarbij muziek een verbindende rol speelt.

Professionals

Aan Het Concertgebouw Fonds is een platform van Notarissen verbonden die met u in gesprek kunnen gaan:

Amsterdam:

Mr. Petra Knoppers, SmeetsGijbels Amsterdam, 020 - 574 77 22
Mr. Monique Laenen, Hemwood vastgoed advocatuur en notariaat, 06 - 224 91 311
Mr. Saskia Laseur, Van Doorne N.V., 020 - 678 97 17
Mr. Anne-Marie Struycken-van Daelen, Zuidbroek B.V., 020 - 218 28 85
Mr. Dirk-Jan Maasland, Loyens & Loeff, 020 - 578 57 43

Bussum:

Mr. Dirk Doude van Troostwijk, Notariskantoor Doude van Troostwijk, 035 - 712 32 37

Haarlem:

Mr. Xander Stuijt, Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen, 023 - 531 93 98
Mr. Niels Baas, Smith Boeser van Grafhorst, 023 - 531 95 28

Utrecht:

Mr. Eveline Müller, Trajectum Notariaat, 030 - 233 01 00

Bekijk de brochure: Muziek in uw testament

Contact

Mr. Jolien Schuerveld Schrijver, De Toegift
j.schuerveld@concertgebouw.nl
telefoon (020) 573 04 12 / 06 178 080 18