Home
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Omgangsregels voor bezoekers van Het Concertgebouw

Allemaal in Het Concertgebouw

Welkom in Het Concertgebouw! Om ervoor te zorgen dat iedereen Het Concertgebouw kan ervaren als een gastvrije, inclusieve en veilige omgeving hanteren we een aantal omgangsregels. Zo hopen we dat iedereen kan genieten van een mooi concert of evenement.

Kom zoals je bent

Voel je vrij om je te kleden en op de concerten te reageren zoals je zelf wilt. Mocht er een dresscode gelden, dan wordt deze altijd vooraf kenbaar gemaakt.

Respect voor anderen

In Het Concertgebouw respecteren we elkaars waardigheid, grenzen en identiteiten. Daarom vragen we je rekening te houden met anderen en je ervan bewust te zijn hoe jouw gedrag medebezoekers kan beïnvloeden. We verzoeken je om je telefoon op stil te zetten en goed op te bergen bij aanvang van het concert.

Zero tolerance

In Het Concertgebouw accepteren we geen grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, pesten, discriminatie, racisme of (seksuele) intimidatie). We behouden ons in dat geval het recht voor om iemand de toegang te weigeren of uit de zaal te verwijderen. Als je iets opmerkt dat wijst op grensoverschrijdend gedrag, vertel het dan aan een medewerker.

Respecteer onze medewerkers

We vragen je om mee te werken aan verzoeken van de medewerkers van Het Concertgebouw. Mocht je te laat arriveren, dan wordt een geschikt moment afgewacht om je de zaal binnen te laten. Omwille van de veiligheid vragen we je om grote tassen en/of rugzakken, die een belemmering kunnen vormen bij ontruimingen, af te geven bij de garderobe.