Home
 1. Zoeken
 2. Concerten
 3. Menu
 4. 0
  Mandje
 5. Account
 6. Inloggen
SEPTEMBER Maria Callas 1959 Ben van Meerendonk

Schenken aan Het Concertgebouw Fonds

Ontdek de verschillende mogelijkheden

Muziekliefhebbers ondersteunen het fonds sinds 2001 met zeer verschillende jaarlijkse bijdragen, variërend van € 20 tot € 20.000. Voor de laatstgenoemde categorie werden de Kringen in het leven geroepen. Ook met kleinere bijdragen kunnen wij bijzondere dingen doen en onze projecten op het gebied van onze doelstellingen realiseren.

Iedereen die ons steunt wordt jaarlijks uitgenodigd voor een besloten concert, een repetitie in de Grote Zaal en een kinderconcert. Al onze begunstigers ontvangen ons jaarverslag waarin wij toelichten wat met schenkingen en legaten tot stand komt. Daarnaast ontvangen onze begunstigers de Courant van Het Concertgebouw Fonds. Zo hopen we zoveel mogelijk muziekliefhebbers te betrekken bij het reilen en zeilen van Het Concertgebouw.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Concertgebouw Fonds is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven. Het Concertgebouw Fonds is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Fiscale aftrekbaarheid

Uw schenking mag, indien deze de vorm heeft van een periodieke gift, altijd volledig worden afgetrokken in box 1. De eerste 5.000 euro per jaar zelfs voor 125 procent (6.250 euro). Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt in drie stappen aangepast van 46% over 2020 naar 37% over 2023. De fiscale aftrek verbonden aan een schenking aan Het Concertgebouw Fonds houdt daarmee gelijke tred.

 • Het Fonds voor de Kleine Zaal en Algemeen begunstiger

 • De Kringen

 • Aandeelhouders

 • Fonds op Naam

Specifieke mogelijkheden

Wij bieden u hieronder een overzicht van de specifieke mogelijkheden betrokken te zijn bij Het Concertgebouw. Elke bijdrage is van harte welkom! U kunt daarvoor gebruikmaken van IBAN NL90ABNA0584741421 t.n.v. Het Concertgebouw Fonds.