Home
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen
SEPTEMBER Maria Callas 1959 Ben van Meerendonk

Schenken aan Het Concertgebouw Fonds

Ontdek de verschillende mogelijkheden

Muziekliefhebbers ondersteunen het fonds sinds 2001 met zeer verschillende jaarlijkse bijdragen, variërend van € 75 tot € 20.000. Voor de laatstgenoemde categorie werden de Kringen in het leven geroepen. Ook met kleinere bijdragen kunnen wij bijzondere dingen doen en onze projecten op het gebied van onze doelstellingen realiseren.

Iedereen die ons steunt wordt jaarlijks uitgenodigd voor een besloten concert, een repetitie in de Grote Zaal en een kinderconcert. Al onze begunstigers ontvangen ons jaarverslag waarin wij toelichten wat met schenkingen en legaten tot stand komt. Daarnaast ontvangen onze begunstigers de Courant van Het Concertgebouw Fonds. Zo hopen we zoveel mogelijk muziekliefhebbers te betrekken bij het reilen en zeilen van Het Concertgebouw.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Concertgebouw Fonds is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven. Het Concertgebouw Fonds is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Fiscale aftrekbaarheid

Het Concertgebouw Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Dit biedt donateurs extra fiscale voordelen, waardoor schenken netto minder kost. Schenkingen door natuurlijke personen worden door de Belastingdienst vermenigvuldigd met een multiplier van 25%. Deze verhoging van het aftrekbare bedrag bedraagt maximaal € 1.250. In 2024 bedraagt het maximale aftrektarief in de inkomstenbelasting 36,97%.

Sinds 1 januari 2023 is de aftrek van periodieke giften aan ANBI’s begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar voor de belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen (exclusief multiplier).

In de vennootschapsbelasting bedraagt de multiplier 50% en geldt een maximum van € 2.500. In de vennootschapsbelasting is de giftenaftrek beperkt tot 50% van de fiscale winst met een maximum van € 100.000.

Specifieke mogelijkheden

Wij bieden u hieronder een overzicht van de specifieke mogelijkheden betrokken te zijn bij Het Concertgebouw. Vanaf € 75 bent u van harte welkom! U kunt daarvoor gebruikmaken van IBAN NL90ABNA0584741421 t.n.v. Het Concertgebouw Fonds.

  • Vanaf € 75 bent u van harte welkom

  • Fonds 1888 – donaties vanaf € 1.000 per jaar

  • Kringen – donaties vanaf € 5.000 per jaar

  • Fonds op Naam – donaties vanaf € 20.000 per jaar

  • Nalaten - neem Het Concertgebouw Fonds op in uw nalatenschap