Ontdek
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen
1985 88 Renovatie

Renovatie & Facelift

do 21 okt 2021 - Tekst: Het Concertgebouw

Een monument

Door een gebrek aan financiële armslag heeft Het Concertgebouw N.V. onderhoud en aanpassingen van het gebouw altijd tot een minimum moeten beperken. In 1972 werd Het Concertgebouw officieel tot 'monument' verklaard, waardoor de toekomst financieel iets rooskleuriger leek. In oktober 1983 slaat de directie alarm: de verzakking van het gebouw, veroorzaakt door rottende funderingen en voortdurende verzwaring, dreigt de veiligheid in gevaar te brengen.

Renovatie en nieuwe zijvleugel

Ruim een half jaar later worden de renovatieplannen wereldkundig gemaakt: het gebouw zal tussen juli 1985 en april 1988 ingrijpend worden verbouwd, zonder onderbreking van de concertactiviteiten en zonder risico voor de akoestiek. Eén onderdeel van de grootscheepse verbouwing bleek vooral bij de Amsterdammers nogal wat commotie te veroorzaken: de aanbouw van een nieuwe zijvleugel. Uitbreiding van het bespreekbureau en een efficiënte opvang van de gestaag groeiende stroom bezoekers maakte verplaatsing van de hoofdingang naar deze vleugel noodzakelijk.

Architect Pi de Bruijn

Pi de Bruijn, architect van het renovatieplan, verdedigde zijn ontwerp als volgt: deze vleugel met overdekte promenade behoort in zijn geheel tot het gebouw. De vormgeving is simpel, met veel glas, waardoor het oude gebouw in zijn waarde is gelaten. Ook de kleur, het lichtgrijs, behoort tot Het Concertgebouw.

Facelift

De patiënt mocht dan weer gezond zijn, uiterlijk droeg hij nog de sporen van een lang en veelbewogen leven. In april 1992 ging het gebouw in de steigers voor een hoogstnoodzakelijke facelift. De operatie werd financieel ondersteund door Monumentenzorg, terwijl ook de bij de restauratie betrokken bedrijven en de Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest een bijdrage leverden. De gevel werd verlost van een honderd jaar oude laag vuil, zodat de schilders hun werk konden doen. De verkommerde borstbeelden van de drie heroën der klassieke kunst kregen een nieuwe bronslaag, de letters CONCERT-GEBOUW en de rozetten werden opnieuw verguld, kozijnen werden vernieuwd en de hoektorens kregen hun vorstkammen en pylonen terug. Met het aanbrengen van een fonkelnieuwe lier werd tenslotte de kroon op het werk gezet.

Interieur

Nadat het exterieur van Het Concertgebouw in oude luister was hersteld, moest de eveneens broodnodige facelift van het interieur even op zich laten wachten. Pas in 1995 waren er voldoende fondsen geworven om architectenbureau Merkx + Girod te kunnen uitnodigen dit prestigieuze project op zich te nemen.

Onderdeel van

Bekijk ook eens