Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Concertgebouw geeft impuls aan muziekles in de klas

Particuliere financiering maakt ontwikkeling lesmethode mogelijk.

Het Koninklijk Concertgebouw heeft de partners en fondsen gevonden om het muziekonderwijs op de basisschool in Nederland een impuls te geven. Op initiatief van de Amsterdamse concertzaal start uitgever Blink Educatie met de ontwikkeling van een Digitale Leerlijn Muziek (DLM) voor groep 1 tot en met 8. Met deze vernieuwende lesmethode kunnen leerkrachten én leerlingen vanaf 1 januari 2016 op een eigentijdse wijze met muziek aan de slag. De ontwikkeling van de leerlijn is mogelijk dankzij de steun van zes toonaangevende fondsen. Ook internationaal is er belangstelling voor het initiatief.

Onderzoek door Motivaction heeft aangetoond dat er bij de basisscholen een grote behoefte bestaat aan eigentijdse leermiddelen voor het vak muziek. Dit vindt zijn oorzaak in het niet beschikbaar zijn van eigentijdse leermiddelen, verzwaarde eisen op het gebied van taal en rekenen en een afname van het aantal vakleerkrachten. De DLM beoogt een belangrijke stimulans te zijn voor het muziekonderwijs waarbij ook lokale muziekscholen, podia, orkesten/ensembles en kunstinstellingen als partners aanhaken.

DLM kenmerkt zich o.a. door een volledig digitale lesomgeving met:
• ultiem gebruiksgemak voor de leerkracht
• een muzikale ontdekkingsreis voor leerling én leerkracht, voor het hele muzikale spectrum (waar onder klassiek, pop, jazz & wereldmuziek)
• ondersteunende leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling en beweging/dans

Blink Educatie focust op het uitgeven van vernieuwende digitale lesmethodes waarin het kind centraal staat, lessen tot onvergetelijke ervaringen worden en leerkrachten ondersteuning krijgen. De DLM maakt het mogelijk om leerlingen gedurende 8 aaneengesloten jaren weer wekelijks muziekles te geven.
Het programma wordt vanaf januari 2016 gedurende een half jaar gratis aangeboden aan alle 7.100 Nederlandse basisscholen met in totaal 1.2 miljoen leerlingen. Daarna kunnen de scholen besluiten tegen een geringe vergoeding de leerlijn structureel te gaan gebruiken.

Particuliere financiering
De DLM wordt geheel gefinancierd door private fondsen waar onder het Gieskes-Strijbis Fonds, VSBfonds, SNS REAAL Fonds, VandenEnde Foundation, De Freek en Hella de Jonge Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds, naast het eigen Concertgebouw Fonds en Blink Educatie. Met de ontwikkeling en distributie is in deze fase in totaal 1.850.000 Euro gemoeid.
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft belangeloos geadviseerd bij de totstandkoming van de samenwerking tussen Het Concertgebouw en Blink Educatie. De Brauw heeft de overeenkomst opgesteld en geadviseerd ten aanzien van het traject van gunning en de samenwerkingsovereenkomst.

Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw:
“Wij dragen muziekonderwijs een warm hart toe, vandaar dat we dit voor ons ongebruikelijke initiatief hebben genomen. Wij zijn heel blij dat de fondsen en Blink zo enthousiast op ons voorstel reageerden. Hiermee kunnen wij samen het verschil maken en leerlingen de rijkdom van muziek laten beleven. Nu en in de toekomst.”

Jorien Castelein, directeur Blink Educatie:
“Digitalisering biedt grote mogelijkheden, juist voor muziekonderwijs. Via een digibord en tablet kun je muziek en de meest bijzondere musici letterlijk in de klas brengen. We zoeken daarbij voortdurend verbinding met allerlei prachtige initiatieven die er al zijn. Samen muziekonderwijs in Nederland naar het allerhoogste internationale niveau tillen. Dat is ons doel.”

Foto: Ronald Knapp

Het Koninklijk Concertgebouw wordt gerekend tot de belangrijkste concertzalen ter wereld vanwege de ongeëvenaarde akoestiek en de brede programmering van hoog niveau. De concertzaal heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van muzikale grootheden. Met meer dan 900 activiteiten (waarvan bijna 80% concerten) en ruim 700.000 bezoekers van concerten, educatieprojecten en besloten evenementen per jaar behoort Het Concertgebouw tot de best bezochte concertzalen ter wereld. Het Concertgebouw Café trekt daarnaast jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een privaat gefinancierde kunstinstelling met een rijke traditie op het gebied van (concert)sponsoring en fondsenwerving. Rond de 5% van de inkomsten is afkomstig van subsidie. Voor meer informatie: www.concertgebouw.nl

Blink Uitgevers is bekend van Bobo, Okki, Taptoe en National Geographic Junior. Daarmee heeft ze een bereik van 95% in het basisonderwijs. Blink Educatie is het zusje dat vernieuwende, digitale lesmethodes ontwikkelt voor Engels, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en … muziek. De lesmethodes van Blink Educatie worden inmiddels op zo’n 1.500 basisscholen gebruikt. Voor meer informatie: www.blinkeducatie.nl
---
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over Het Koninklijk Concertgebouw kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, manager PR en Perscontacten, 020-5730478 / 06-11596669 e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl
Voor meer informatie over de DLM kunt u contact opnemen met John Arnold, uitgever muziek Blink Educatie, 06-22695365 e-mail: johnarnold@blinkeducatie.nl