Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Concertgebouw op de bres voor muziekonderwijs op school

Campagne Tijd voor Muziek van start met prof. Erik Scherder, DJ Hardwell, Jaap van Zweden, Tim Knol e.v.a.

Vandaag gaat de campagne Tijd voor Muziek van Het Koninklijk Concertgebouw van start. Hierin vertellen prominente Nederlanders in 11 korte videoportretten over het grote belang van muziekonderwijs. Onder hen namen als prof. Erik Scherder, DJ Hardwell, Jaap van Zweden, Gers Pardoel, Janine Jansen, Tim Knol, Juf Merle Koelink, Paul de Leeuw en Chantal Janzen.

Het Concertgebouw initieert Tijd voor Muziek in de aanloop naar de introductie van Kazoo, de vernieuwende digitale muzieklesmethode voor het basisonderwijs die Het Concertgebouw ontwikkelt in samenwerking met uitgever Blink. Kazoo biedt leerkrachten een eigentijdse ondersteuning om wekelijks inspirerende muzieklessen te kunnen geven.

Tijd voor Muziek

In Tijd voor Muziek onderstrepen professionals uit de wereld van muziek, onderwijs en wetenschap in persoonlijke videoboodschappen waarom goed en toegankelijk muziekonderwijs zo belangrijk is. Muziek maakt niet alleen gelukkig, het is bij kinderen ook van grote waarde voor de ontwikkeling van zowel cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden. Daarnaast stimuleert niets zó sterk de verbinding tussen mensen als muziek.

De eerste drie campagnevideo’s van Tijd voor Muziek worden vanaf vandaag verspreid via Facebook, Twitter, Instagram en de websites van Het Concertgebouw en Blink. Elke week wordt een nieuwe video gelanceerd via (sociale) media met de hashtag #tijdvoormuziek

Bekijk hier de eerste drie video’s met prof. Erik Scherder, DJ Hardwell en Jaap van Zweden en lees alles over Tijd voor Muziek en Kazoo.

Prof. Erik Scherder: ‘Muziek is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.’

DJ Hardwell: ‘Ik vind dat muziek een basisvak is en in het lessenpakket moet worden opgenomen. Muziek is net zo belangrijk als ademhalen voor mij.’

Jaap van Zweden: ‘Muziek zou een ingrediënt moeten zijn voor jonge mensen, van waaruit ze een beter bestaan kunnen opbouwen.’

Kazoo

Op initiatief van Het Concertgebouw ontwikkelt Blink de vernieuwende digitale lesmethode Kazoo. Kazoo maakt het voor leerkrachten eenvoudig kinderen gedurende hun basisschoolloopbaan wekelijks muziekles te geven.

Het eerste thema van 5 proeflessen voor groep 7-8 is vanaf vandaag gratis uit te proberen voor alle Nederlandse basisscholen. In dit thema maken leerlingen samen met DJ Martin Garrix een eigen dancenummer in de Kazoo-muziekstudio. Na de proeflesperiode kunnen scholen Kazoo tegen een geringe vergoeding structureel gaan gebruiken (vanaf augustus 2016).

Particuliere financiering

Kazoo wordt gefinancierd door private fondsen waaronder het Gieskes-Strijbis Fonds, VSBfonds, Fonds 21, VandenEnde Foundation, de Freek en Hella de Jonge Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Prinsenhaven Fonds, het Bredius Fonds, het Sayers Fonds, het Willem Gehrels Muziek Fonds, het Fonds Henri Fock, het Concertgebouw Fonds en Blink.

Links naar de eerste drie video’s van Tijd voor Muziek:

prof. Erik Scherder

DJ Hardwell

Jaap van Zweden

---

Het Koninklijk Concertgebouw wordt gerekend tot de belangrijkste concertzalen ter wereld vanwege de ongeëvenaarde akoestiek en de brede programmering van hoog niveau. De concertzaal heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van muzikale grootheden. Met meer dan 900 activiteiten (waarvan bijna 80% concerten) en ruim 700.000 bezoekers van concerten, educatieprojecten en besloten evenementen per jaar behoort Het Concertgebouw tot de best bezochte concertzalen ter wereld. Het Concertgebouw Café trekt daarnaast jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een privaat gefinancierde kunstinstelling met een rijke traditie op het gebied van (concert)sponsoring en fondsenwerving. Rond de 5% van de inkomsten is afkomstig van subsidie. Voor meer informatie: www.concertgebouw.nl

---

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over Het Koninklijk Concertgebouw kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, manager PR en Perscontacten, 020-5730478 / 06-11596669 e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl