Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Concertgebouw verlengt inschrijving Jubileum-emissie

Nieuwe Geefwet biedt extra fiscaal voordeel

Amsterdam, 17 oktober 2011 - De aanbiedingsperiode van de Jubileum- emissie van Het Concertgebouw is verlengd tot en met 11 april 2012. Dat maakt Het Concertgebouw vandaag bekend. Met de verlenging van de emissieperiode wil het internationaal vermaarde instituut belangstellenden de mogelijkheid bieden optimaal te profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze wet, waarin onder andere wordt voorgesteld giften aan cultuur voor 150% fiscaal aftrekbaar te maken, vanaf 1 januari 2012 in werking treden.

De fiscale aftrekbaarheid van de schenking verbonden aan de Jubileum-emissie kan door de Geefwet aanzienlijk toenemen. Het Concertgebouw wil deze ten volle benutten bij deze unieke emissie. Omdat de Geefwet nog wacht op goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer, is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de exacte invulling ervan. De inschrijfperiode op het Jubileumaandeel wordt om die reden verlengd van 10 november aanstaande naar 11 april 2012, de dag waarop 124 jaar geleden Het Concertgebouw werd geopend. De opening leidde tot de allereerste file in Nederland, doordat de gasten met 442 koetsen voor Het Concertgebouw arriveerden. De bouw van Het Concertgebouw werd toentertijd ook gefinancierd dankzij een publieke aandelenemissie.

Aan de verwerving van een Certificaat van Aandeel, Jubileumaandeel genoemd, gaat een fiscaal aftrekbare schenking van € 12.250 vooraf. Indien de Geefwet ongeamendeerd per 1 januari 2012 wordt ingevoerd, kost de periodieke schenking van € 12.250 verbonden aan de verwerving van een Jubileumaandeel de donateur € 539 per jaar gedurende vijf jaren; uitgaande van maximale aftrekbaarheid in box 1. Onder de huidige wetgeving kost de schenking onder dezelfde omstandigheden € 1.176 per jaar netto, gedurende vijf jaren.

De schenkingen komen ten goede aan Het Concertgebouw Fonds dat de instandhouding van Het Concertgebouw en muziekeducatie voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk maakt. Aan een schenking is behalve het recht tot aankoop van een Jubileumaandeel ook het recht op Muzikaal Dividend verbonden. Gedurende 12,5 jaar worden alle Jubileumaandeelhouders jaarlijks genodigd op besloten Dividend Concerten en besloten kinderconcerten. Tevens krijgen Jubileumaandeelhouders het recht op voorintekening op de Eigen Programmering van Het Concertgebouw. Het Jubileumaandeelhouderschap is niet aan tijd gebonden en kan worden overgedragen op kinderen en kleinkinderen.

Voor verdere informatie omtrent de Jubileumemissie verwijzen wij naar het prospectus d.d. 6 september 2011 en het supplement op dat prospectus dat binnenkort zal worden gepubliceerd. Het prospectus is verkrijgbaar ten kantore van Het Concertgebouw N.V. en ten kantore van de begeleidende banken en is voorts te raadplegen op de website van de Vennootschap; voor het supplement zal hetzelfde gelden.

Noot voor de redactie: Beschikbaar beeldmateriaal is vrij te gebruiken en is, evenals dit persbericht en een factsheet over Het Concertgebouw, te downloaden via de perspagina op www.concertgebouw.nl/pers

Meer informatie over de emissie is ook te vinden via de web-special.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, Hoofd Communicatie van Het Concertgebouw 020-5730590 of 06-11596669 e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl