Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Het Concertgebouw eerste Nederlandse concertzaal met duurzaamheidscertificaat

Behaalde resultaten leveren Nederlands keurmerk BREAAM-NL op

Het Koninklijk Concertgebouw heeft als eerste concertzaal in Nederland een BREEAM-NL In Use certificering verworven. BREEAM-NL is een onafhankelijk keurmerk voor duurzaamheid, dat via een vaste methodiek de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en zichtbaar maakt. Het Concertgebouw ontvangt dit certificaat door de vooruitgang die het de afgelopen jaren boekte op de onderdelen ‘gebouw’ en ‘ beheer’.

Sinds 2013 spant Het Concertgebouw zich in om de monumentale concertzaal duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Door tal van maatregelen daalden de jaarlijkse energiekosten al met 20 procent en de CO2-uitstoot met 18 procent. Bovendien realiseerde Het Concertgebouw een klimaatinstallatie voor de Grote Zaal, LED-verlichting in grote delen van het gebouw, verduurzaming van het voedsel- en drankaanbod en een grote intensivering van de afvalscheiding. Al deze maatregelen droegen bij aan de verwerving van het BREEAM-NL In Use certificaat.

Deze duurzame missie zet Het Concertgebouw de komende jaren door met tal van nieuwe projecten. Twee partijen ondersteunen Het Concertgebouw daarbij:

BANKGIRO LOTERIJ
De BankGiro Loterij ondersteunt Het Concertgebouw al sinds 2000. Sinds 2013, het jaar dat Het Concertgebouw zijn 125-jarig jubileum vierde, draagt de BankGiro Loterij jaarlijks € 500.000 bij aan de ‘groene ambities’. Deze steun maakte het mogelijk de noodzakelijke infrastructurele veranderingen door te voeren voor een duurzamer en milieuvriendelijker bedrijfsvoering.

Arcadis
Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis adviseert Het Concertgebouw sinds 2014 op het gebied van duurzaamheid. Ook in het traject naar het BREEAM-NL In Use certificaat heeft Arcadis Het Concertgebouw intensief begeleid. Hiermee is aangetoond dat verduurzaming goed mogelijk is in een historische en monumentale omgeving.