Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Het Concertgebouw Fonds verwerft culturele ANBI-status

Amsterdam, 12 januari 2012 - Per 1 januari 2012 is Stichting Het Concertgebouw Fonds door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voor Het Concertgebouw Fonds is de toekenning van de culturele ANBI-status van belang omdat hiermee vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek geldt voor particulieren en bedrijven. Bij schenkingen aan Het Concertgebouw Fonds mogen donateurs in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- die een donateur per jaar doet aan culturele schenkingen.

Met het verkrijgen van de culturele ANBI-status is de extra aftrek ook van toepassing op de Jubileumemissie zoals in september 2011 bekendgemaakt door Het Concertgebouw N.V.. Aan de verwerving van een Certificaat van Aandeel, Jubileumaandeel genoemd, gaat een fiscaal aftrekbare schenking van € 12.250 vooraf. Met de culturele ANBI-status, die geïntroduceerd is per 1 januari 2012 in de nieuwe Geefwet, kost de periodieke schenking van € 12.250 verbonden aan de verwerving van een Jubileumaandeel de donateur € 857,- in plaats van € 1.176,- per jaar gedurende vijf jaren. Bij deze berekening is uitgegaan van een maximale aftrekbaarheid in box 1 en de mogelijkheid van volledige gebruikmaking van de verhoging van de aftrek van 1,25 keer het bedrag van de gift.
Sluitingsdatum van de Jubileumemissie is 11 april 2012.


Voor verdere informatie omtrent de Jubileumemissie verwijzen wij naar het prospectus d.d. 6 september 2011 en het supplement hierop. Het prospectus en het supplement zijn verkrijgbaar ten kantore van Het Concertgebouw N.V. en ten kantore van de begeleidende banken en is voorts te raadplegen op de website van de Vennootschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, Manager PR en Perscontacten van Het Concertgebouw 020-5730590 of 06-11596669 e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl