Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Jubileum-emissie Concertgebouw passeert 6 miljoen euro

Amsterdam, 26 januari 2012 - De Jubileum-emissie van Het Concertgebouw N.V. heeft sinds de lancering in september 2011 al ruim 6,25 miljoen euro opgebracht. De afgelopen maanden tekenden meer dan 500 nieuwe aandeelhouders in op het eenmalige Jubileum-aandeel van het muziekinstituut. De emissie, waarbij maximaal 1000 aandelen beschikbaar zijn voor het publiek, loopt nog tot 11 april aanstaande.

Het Concertgebouw laat weten positief gestemd te zijn over de tussenstand. Het muziekpodium organiseert de Jubileum-emissie naar aanleiding van het 125 jarig bestaan in 2013. De eindopbrengst wordt ondergebracht in een toekomstgericht Endowment fonds, waarvan de revenuen worden ingezet om het monument in topconditie door te kunnen geven aan volgende generaties en voor het muziekeducatie-programma voor kinderen.
Eigenaren van een Jubileumaandeel krijgen de gelegenheid nauw betrokken te zijn bij de activiteiten in en om Het Concertgebouw. Daarnaast ontvangen aandeelhouders jaarlijks Muzikaal Dividend in de vorm van bijzondere, besloten concerten.

Simon Reinink, Algemeen Directeur van Het Concertgebouw: 'We zijn blij met de huidige tussenstand van onze Jubileum-emissie, zeker gezien het huidige economische klimaat. De opbrengsten tot nu toe bieden een noodzakelijke versterking van het financiële fundament van Het Concertgebouw. Terzelfdertijd realiseren wij ons dat we nog een paar honderd Jubileumaandelen kunnen verkopen. Wij hopen dan ook vurig de komende maanden nog een flink aantal belangstellenden te overtuigen van het nut en de noodzaak, maar ook het enorme plezier van een Jubileumaandeel. We denken dat de nieuwe Geefwet hier ook een bijdrage aan kan leveren. Deze emissie is echt "once in a lifetime". Na 11 april duurt het misschien wel opnieuw 125 jaar voordat je een aandeel van Het Concertgebouw zult kunnen verwerven.'

Jubileum-aandeel aantrekkelijk door nieuwe Geefwet
Met de culturele ANBI-status van Het Concertgebouw Fonds is de extra giftenaftrek voor particulieren en bedrijven in de nieuwe Geefwet ook van toepassing op de Jubileumemissie van Het Concertgebouw. Donateurs mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, met een maximum van €5.000,- die een donateur per jaar doet aan culturele schenkingen. Hierdoor kost een Jubileumaandeel in veel gevallen jaarlijks netto €857,- gedurende vijf jaar in plaats van €1.176,-.

Voor verdere informatie omtrent de Jubileumemissie verwijzen wij naar het prospectus d.d. 6 september 2011 en het supplement hierop. Het prospectus en het supplement zijn verkrijgbaar ten kantore van Het Concertgebouw N.V. en ten kantore van de begeleidende banken en is voorts te raadplegen op de website van de Vennootschap.

Noot voor de redactie: Meer informatie over de emissie is ook te vinden via de web-special.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, Manager PR en Perscontacten van Het Concertgebouw 020-5730478, e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl