Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Legaat van 1 miljoen voor Het Concertgebouw

Het Concertgebouw Fonds heeft uit een nalatenschap 1 miljoen euro ontvangen van een particuliere muziekliefhebster. Het legaat, dat voor Het Concertgebouw als een verrassing kwam, is afkomstig van een trouwe concertbezoekster. De schenkster had een voorkeur voor uitvoeringen van het symfonische wereldrepertoire.
Aan de gift zijn geen voorwaarden verbonden. Deze zal ten goede komen aan muziekeducatie voor kinderen en aan het noodzakelijke onderhoud van Het Concertgebouw.

Het Concertgebouw kent een rijke particuliere traditie, waarbij 95% van de financiering afkomstig is uit private bronnen. Tot voor kort had het Concertgebouw Fonds nog nooit een legaat ontvangen. Sinds enkele jaren vestigt het de aandacht op de mogelijkheid om via een testamentaire bepaling een persoonlijke bijdrage te leveren aan deze missie: het unieke gebouw en zijn muzikale traditie veiligstellen voor komende generaties. Sindsdien heeft Het Concertgebouw Fonds een tiental legaten mogen ontvangen.

Schenkers die dit op prijs stellen kunnen hun naam verbinden aan het gebouw door vermelding op een speciaal daarvoor ontworpen Eretableau in de omloop van de Grote Zaal.

Het Koninklijk Concertgebouw wordt gerekend tot de belangrijkste concertzalen ter wereld vanwege de ongeëvenaarde akoestiek en de brede programmering van hoog niveau. De concertzaal heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van muzikale grootheden. Met meer dan 900 activiteiten (waarvan bijna 80% concerten) en ruim 700.000 bezoekers van concerten, educatieprojecten en besloten evenementen per jaar behoort Het Concertgebouw tot de best bezochte concertzalen ter wereld. Het Concertgebouw Café trekt daarnaast jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een privaat gefinancierde kunstinstelling met een rijke traditie op het gebied van (concert)sponsoring en fondsenwerving. Rond de 5% van de inkomsten is afkomstig van subsidie. Een bijzondere bijdrage van de BankGiro Loterij stelt Het Concertgebouw in staat zijn ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Voor meer informatie: www.concertgebouw.nl

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en high res beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, manager PR en perscontacten van Het Concertgebouw 020-5730478 / 06-11596669 e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl