Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Robeco stopt als sponsor, SummerNights blijven bestaan

Zomerprogrammering Het Concertgebouw ook na 2018 voortgezet

Na 30 jaar komt er een einde aan de succesvolle sponsorsamenwerking tussen Robeco en het zomerprogramma van Het Koninklijk Concertgebouw. De jubileumeditie van 2018 is de laatste die de naam Robeco SummerNights zal dragen. Robeco gaat, in lijn met zijn huidige duurzaamheidsbeleid, de aandacht verleggen naar het investeren in talentontwikkeling van kinderen door educatie.

Zomerprogrammering ook na 2018 voortgezet

De zomerprogrammering van Het Concertgebouw vindt ook in 2019 gewoon doorgang. Het Concertgebouw ambieert een voortzetting van de zomerprogrammering met een nieuwe partner. Berichtgeving volgt zodra de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Met het vertrek van Robeco als sponsor eindigt een van de langstlopende culturele partnerships van Nederland. Begonnen in 1989 als een bescheiden muziekfestival met een handvol concerten in de toen nog cultuurluwe zomer, groeiden de Robeco SummerNights al snel uit tot een jaarlijks evenement waar veel bezoekers naar uitkeken. Honderden orkesten, musici en concerten in uiteenlopende genres passeerden de afgelopen jaren de revue. Honderdduizenden muziekliefhebbers bezochten de zomerconcerten. Twee keer in haar 30-jarig bestaan won de zomerse concertreeks een SponsorRing, de prijzen voor de beste sponsorcases in het vakgebied sponsoring: in 2003 met de Robeco Zomerconcerten (categorie Kunst) en in 2014 met de Robeco SummerNights (Oeuvreprijs).

Gilbert Van Hassel, CEO Robeco:
“We kijken terug op drie decennia aan prachtige zomeravonden. We hebben samen met Het Concertgebouw muziek op een innovatieve wijze voor iedereen toegankelijk gemaakt, net zoals we dat met beleggen hebben gedaan. Nu vinden wij het tijd om de aandacht te verleggen van cultuur naar educatie. Via een nieuw op te richten stichting, de Robeco Foundation, willen wij helpen gelijkwaardige kansen te creëren voor schoolgaande kinderen in minder bevoorrechte posities door hun talentontwikkeling te stimuleren.”

Simon Reinink, Algemeen Directeur van Het Concertgebouw:
“Het Concertgebouw kijkt met veel trots terug op de 30-jarige sponsorsamenwerking met Robeco. Mede dankzij Robeco heeft Het Concertgebouw dertig zomers lang een rijk gevuld en gevarieerd concertprogramma kunnen presenteren. Uniek in de historie van Het Concertgebouw.”

---

Het Koninklijk Concertgebouw wordt gerekend tot de belangrijkste concertzalen ter wereld vanwege de ongeëvenaarde akoestiek en de brede programmering van hoog niveau. De concertzaal heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van muzikale grootheden. Met meer dan 900 activiteiten (waarvan bijna 80% concerten) en ruim 700.000 bezoekers van concerten, educatieprojecten en besloten evenementen per jaar behoort Het Concertgebouw tot de best bezochte concertzalen ter wereld. Het Concertgebouw Café trekt daarnaast jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een privaat gefinancierde kunstinstelling met een rijke traditie op het gebied van (concert)sponsoring en fondsenwerving. Het Concertgebouw genereert circa 95% van zijn inkomsten zelf. Rond de 5% is afkomstig van subsidie. Een bijzondere bijdrage van de BankGiro Loterij stelt Het Concertgebouw in staat zijn ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Voor meer informatie: www.concertgebouw.nl

---

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) is een internationale Pure Play vermogensbeheerder opgericht in 1929. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, en Robeco heeft 15 kantoren wereldwijd. Doormiddel van een unieke integratie van fundamenteel, duurzaam en kwantitatief onderzoek is Robeco in staat om beleggers in zowel het institutionele als particuliere segment een uitgebreide selectie van actieve beleggingsstrategieën en een breed assortiment aan beleggingscategorieën aan te bieden. Per 31 decemner 2017 heeft Robeco EUR 161 miljard aan vermogen onder beheer, waarvan 70% institutioneel beheerd vermogen. Robeco is een dochteronderneming van ORIX Corporation Europe N.V., dat op 31 december 2017 een beheerd vermogen van EUR 293 miljard had. Meer informatie is beschikbaar op www.robeco.com/nl.

---

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinoud van Houten, manager PR en perscontacten van Het Concertgebouw 020-5730478 / 06-11596669 e-mail: r.vanhouten@concertgebouw.nl of Robeco Corporate Communications 010-2242241 e-mail: cc@robeco.nl