Pers
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Concert Jerusalem Quartet verplaatst naar latere datum

Statement naar aanleiding van concerten Jerusalem Quartet

Met ongeloof en woede hebben velen gereageerd op ons besluit de twee concerten van het Jerusalem Quartet deze week niet door te laten gaan vanwege het feit dat de veiligheid van bezoekers, medewerkers en musici in het gebouw niet kan worden gegarandeerd.

De afgelopen maanden is onze intentie tijdens de voorbereidingen continu geweest deze concerten doorgang te laten vinden, ondanks de grote stroom berichten van mensen en organisaties die zich tegen het kwartet richtten. Wat ons uiteindelijk heeft doen besluiten om de concerten alsnog geen doorgang te laten vinden heeft alles te maken met de veiligheidssituatie binnen Het Concertgebouw. Daarvoor is Het Concertgebouw zelf verantwoordelijk. Met twee gelijktijdige concerten in de Grote Zaal en de Kleine Zaal, zijn er 2.500 mensen in het gebouw aanwezig. Daarmee kan de veiligheidssituatie al snel precair worden.

Er waren twee demonstraties aangekondigd en er zijn meerdere oproepen gedaan via sociale media om bij Het Concertgebouw te komen demonsteren. Tot voor kort waren de demonstraties vreedzaam en voor ons geen reden om de concerten niet te laten doorgaan. Echter, de recente ontwikkelingen in en om de Universiteit van Amsterdam maakten dat we, na buitengewoon intense discussies, tot het besluit zijn gekomen – met een steen in de maag - de concerten geen doorgang te laten vinden. We konden de veiligheid binnen onze muren van medewerkers, bezoekers en musici niet garanderen. Het spijt ons zeer voor alle bezoekers en niet in de laatste plaats ook voor de musici van het Jerusalem Quartet.

Vanzelfsprekend blijven musici van alle gezindten bij ons welkom waarbij we blijven staan voor onze missie om mensen te verbinden en te verrijken met de mooiste muziek. In overleg met het Jerusalem Quartet is nu besloten dat we zoeken naar een nieuwe concertdatum voor een concert waarbij de veiligheid wel gegarandeerd kan worden.

Simon Reinink
Algemeen Directeur Het Concertgebouw