Home
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Statement Diversiteit en Inclusie

Het Concertgebouw wil de diversiteit in onze samenleving omarmen en voor iedereen een inclusieve en veilige omgeving bieden: voor medewerkers, musici en ons publiek.

Allemaal in Het Concertgebouw

Het Concertgebouw wil een concertzaal zijn waar iedere bezoeker zich welkom voelt. De bezoekers die hier al jaren komen, maar ook diegenen die voor de eerste keer komen. Jong en oud, met al hun verschillende achtergronden en persoonlijke muziekvoorkeuren. Van klassiek tot pop, van orgel tot ud, van solist tot symfonieorkest, van een Zondagochtendconcert tot diep in de nacht: allemaal in Het Concertgebouw.

Het Concertgebouw wil alle medewerkers de ruimte en waardering geven om op hun manier bij te dragen aan de missie: het verbinden en verrijken van mensen met een sublieme muzikale ervaring. Een werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn.

Code Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en inclusie (D&I) hebben alleen kans van slagen als we daar alle facetten van onze organisatie bij betrekken. Een voor een breed publiek aansprekend programma is natuurlijk essentieel. Maar we kijken ook naar de culturele diversiteit van onze medewerkers, de partnerschappen die we aangaan en onze marketing en communicatie. Met het vormgeven van het D&I beleid handelt Het Concertgebouw hiermee conform de Code Culturele Diversiteit en Inclusie.

Charter Diversiteit | SER Diversiteit in Bedrijf

Het Concertgebouw heeft ook het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Met de ondertekening van dit Charter committeert Het Concertgebouw zich eraan om een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Dat gebeurt via maatregelen die Het Concertgebouw zelf heeft geformuleerd en die in het vastgestelde plan van aanpak staan benoemd. In dit plan is onder andere aandacht voor:

  • Instroom en behoud van personeel met (cultureel-) diverse achtergrond
  • Creëren van D&I bewustzijn binnen de organisatie
  • Creëren van een inclusieve werkomgeving en diverse teams

Onze leiders spelen een belangrijke rol in het realiseren van ons beleid voor inclusie en diversiteit. Door zelf rolmodel te zijn met voorbeeldgedrag, laten zij zien hoe inclusie werkt en wordt het hetzelfde gedrag gestimuleerd bij onze werknemers.

Statement Algemeen Directeur Simon Reinink:

'Iedereen die op welke wijze ook bij Het Concertgebouw betrokken is, moet zichzelf kunnen zijn. Alleen dán is er sprake van een veilige omgeving waarin iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Vanuit mijn rol als Algemeen Directeur zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om samen met alle collega’s te werken aan het creëren van een inclusieve cultuur waarin we elkaar accepteren en respecteren zoals we zijn.'