Home
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen
Hal HRF 0418

Bezoekersvoorwaarden

Rondom en tijdens het concert

Omwille van de concentratie van de musici is het tijdens concerten niet toegestaan om audio-, video- en foto-opnamen te maken. Uit respect voor musici en overige bezoekers verzoeken wij u gedurende een concert uw mobiele telefoon op 'stil' te zetten. Ook willen we er u graag op wijzen dat ook oplichtende schermen overlast voor musici en bezoekers kunnen veroorzaken. Roken is niet toegestaan in Het Concertgebouw. Grote tassen, pakjes, paraplu's en dergelijke kunt u bij de vestiaire afgegeven, deze zijn niet toegestaan in de zaal.

Programmawijzigingen

Eventuele programmawijzigingen geven geen recht op restitutie. Uiteraard proberen de concertorganisatoren het aantal wijzigingen tot een minimum te beperken. Op de website en in onze nieuwsbrief vindt u altijd de meest actuele programma-informatie.

Radio- en televisie-opnamen

Sommige concerten nemen worden opgenomen voor uitzending via radio, televisie en/of internet. Uiteraard beperken we daarbij de overlast voor u tot een minimum.

Algemene bezoekersvoorwaarden

In Het Koninklijk Concertgebouw zijn deze Algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing.