Ontdek
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen
Grote Zaal HRF 0882

Het orgel

do 21 okt 2021 - Tekst: Het Concertgebouw

Maarschalkerweerdorgel

Bij de opening van Het Concertgebouw op 11 april 1888 is het orgel de alom betreurde afwezige. Voor het orgel is wel ruimte gereserveerd. Dankzij een benefietconcert en een loterij kan in 1890 bij de Utrechtse orgelbouwer Michael Maarschalkerweerd voor f 22.352,89 het inmiddels beroemde Concertgebouworgel worden besteld. Voor de orgelkast wordt weer een beroep gedaan op Dolf van Gendt.

Restauratie

In oktober 1990 geeft Flentrop Orgelbouw met de demontage van het orgel het startsein voor een gecompliceerde restauratie die tweeëneenhalf jaar zal duren. Op 18 maart 1993 vindt het inwijdingsconcert plaats en blijkt de doelstelling ruimschoots bereikt: herstel van de oorspronkelijke klank en aanpassing van het orgelmechaniek aan de huidige praktijk en tijd. Het orgel begint aan een nieuw leven.

Onderdeel van

Bekijk ook eens